Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Producteisen textielproducten

  Bij de productie, import en verkoop van kleding en textielproducten in de EU moeten ondernemers rekening houden met de producteisen uit Verordening (EU) Nr. 1007/2011. Verordening...

 2. Bouwproducten

  Bent u fabrikant van bouwproducten en levert u aan afnemers in de Europese Unie en Europese Economische Ruimte? Dan moet u mogelijk CE-markering toepassen en een...

 3. Explosieven voor civiel gebruik

  Bent u leverancier van explosieven voor civiel gebruik? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering....

 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Bent u fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en wilt u deze in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte (EER)? Zorg dan dat uw producten CE-markering...

 5. Pyrotechnische artikelen

  Het doel van Richtlijn 2013/29/EU is de wetgevingen van de EU-lidstaten voor pyrotechnische artikelen te harmoniseren voor wat betreft veiligheid en prestatiekenmerken. De...

 6. Speelgoed

  Richtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Onder speelgoed wordt verstaan: alle producten die, al dan niet uitsluitend, zijn ontworpen of bestemd om bij het...

 7. EU-landen: wederzijdse erkenning

  Binnen de Europese Unie (EU) geldt het principe van wederzijdse erkenning. Dit betekent dat wanneer een product rechtmatig in een EU-land in de handel is gebracht, dit product ook...

Pagina's