Service menu right

 1. Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

  Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon 2020 u...

 2. COSME: Concurrentievermogen voor het mkb

  Bent u werkzaam bij een internationaal georiënteerd mkb met de ambitie te groeien? Dan kan het Europese programma Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized...

 3. CRP: landbouwkundig onderzoek

  Wilt u landbouwkundig onderzoek doen in een ander land en een nieuwe samenwerking opzetten? Wilt u congressen, symposia of workshops over landbouwonderzoek bij een groter publiek...

 4. Joint Technology Initiatives (JTI)

  Met Joint Technology Initiatives (JTI’s) stimuleren de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerkingsvormen van publieke en private partijen...

 5. Pijlers Horizon 2020

  Horizon 2020 is onderverdeeld in 3 pijlers: Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën) Industrieel Leiderschap Maatschappelijke Uitdagingen

 6. Spelregels Horizon 2020

  Horizon 2020 is een programma met veel verschillende onderdelen en mogelijkheden. Om dit in goede banen te leiden stelt de Europese Commissie regels op. De subsidie krijgt u...

Pagina's