Service menu right

 1. Innoveren met internationale ambities

  Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Heeft u de ambitie om hiermee buitenlandse markten te betreden? Wilt u samenwerken...

 2. Biobased Industries JU

  De publiek-private samenwerking Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) streeft naar het verhogen van investeringen in de ontwikkeling van een duurzame biobased industrie...

 3. Projectpartner vinden voor Horizon 2020

  Voor deelname aan Horizon2020 is vaak vereist dat minimaal 3 partijen uit verschillende landen samenwerken. Voor het mkb-instrument geldt deze voorwaarde niet. Hoe vindt u (...

 4. Vind een geschikte oproep in Horizon 2020

  De Europese Commissie publiceert jaarlijks veel oproepen om projectvoorstellen in te dienen ( Calls for Proposals ). Per oproep kunt u indienen op een aantal specifieke...

 5. JTI Innovative Medicines Initiative

  Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is een publiek-private samenwerking voor Europees onderzoek naar innovatieve medicijnen. Het platform wil de ontwikkeling van nieuwe...

 6. Eureka-label

  Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven. Een project kan een label krijgen als: het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is...

 7. Aanvraaginformatie Eurostars

  Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet uw internationale...

 8. Voortgang en afronding Eurostarsprojecten

  Voert u een Eurostarsproject uit of wilt u een Eurostarsproject afronden? Op deze pagina is aanvullende, specifieke informatie voor de uitvoering en afronding van...

 9. Horizon 2020 Contractvoorbereidingen

  Heeft de Europese Commissie uw projectvoorstel geselecteerd? U kunt nog niet direct starten met de uitvoering. U sluit eerst contracten met de Europese Commissie en de...

 10. Projectvoorbeelden Horizon 2020

  Kennis ontwikkelen, meerwaarde creëren, netwerken vormen en investeren in innovatie binnen het programma Horizon 2020. Bekijk aan de hand van projectvoorbeelden wat Horizon 2020...

Pagina's