Service menu right

 1. Mkb en Horizon 2020

  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in Horizon 2020. Mkb-bedrijven zijn snel en flexibel. Dat stelt hen in staat om kennis te benutten, niches te vinden...

 2. Juridisch financiële basiscursus

  Neemt uw organisatie deel aan een Horizon 2020-project of gaat zij dat in de toekomst doen? En bent u nog niet bekend met de specifieke juridische en financiële voorwaarden...

 3. Onderwerpen JTI Shift2Rail

  Shift2Rail richt zich op 3 hoofduitdagingen. Capaciteit – De capaciteit van het Europese spoorsysteem moet worden vergroot om de toenemende vraag naar personen- en goederenvervoer...

 4. Aanvragen JTI ECSEL

  Op dit moment zijn er enkele tenders geopend binnen JTI ECSEL. Eén daarvan is Coordination and Support Actions (CSA) voor Digital Excellence/semantic web hosting. De Rijksdienst...

 5. FAQ spelregels Horizon 2020

  Wij zetten alvast een aantal van de meest gestelde vragen over de juridische en financiële aspecten van Horizon 2020 voor u op een rijtje., Het budget in Annex 2 van de Grant...

 6. Klankbordgroepen Horizon 2020

  Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen in Horizon 2020? Dat is mogelijk via een klankbordgroep. Voor...

 7. European Technology Platforms

  In een European Technology Platform (ETP) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De...

 8. Advies Horizon 2020

  Als u nadenkt over meedoen aan Horizon 2020, neem dan in een vroeg stadium contact op met het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie. Onze adviseurs  kennen op...

 9. Liaison Nederland - Brussel

  Team IRIS is de schakel tussen u en Brussel voor Horizon 2020. Horizon 2020 heeft veel spelregels en het Brusselse jargon maakt deelname er niet makkelijker op. Wat zijn Work...

Pagina's