Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Verduurzaming veehouderij UDV

  Vaak zijn er belemmeringen die verduurzaming van de veehouderij in de weg staan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt ondernemers of organisaties...

 2. Verduurzaming warmtevoorziening

  Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio verduurzamen? De experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)...

 3. Restwarmte

  Wilt u warmte die bij (industriële) processen overblijft duurzaam inzetten? Met de juiste maatregelen kunt u restwarmte gebruiken in andere productieprocessen. Of gebruik het als...

 4. Verduurzamen voor corporaties en verhuurders

  U biedt als corporatie of verhuurder betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Dat zijn belangrijke opgaves voor corporaties en verhuurders. Daarbij komt nog een...

 5. Uniforme maatlat Gebouwde Omgeving

  RVO biedt instrumenten aan die marktpartijen helpen bij het nemen van beslissingen en keuzes voor de warmte- en koudevoorziening. De Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) is...

 6. Duurzame steden

  Hoe kunnen we stedelijke ontwikkeling koppelen aan duurzaamheid, natuur, groei, innovatie en leefbaarheid? Kunnen we de economische voordelen van een stad op een intelligente...

 7. Warmteopslag

  Wilt u warmte opslaan om op een later moment te gebruiken? Bij een duurzame invulling van de warmtevraag mag uw aandacht voor warmteopslag niet ontbreken. Het is een belangrijk...

 8. Warmtenetten

  Met een warmtenet verbindt u de warmtebron en de gebruiker van die warmte. Een warmtenet is meer dan alleen een systeem van leidingen. Ook regel- en opslagsystemen en...

Pagina's