Service menu right

  1. Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

    Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie...