Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 2. Landen Develop2Build (D2B)

  Develop2Build ondersteunt de minst ontwikkelde landen en de overige Nederlandse ontwikkelingssamenwerking-partnerlanden. Welke landen in aanmerking komen vindt u hieronder....

 3. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 4. Hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden

  Om hernieuwbare, duurzame energie in ontwikkelingslanden voor iedereen toegankelijk te maken, zijn investeringen, succesvolle businessmodellen, extra capaciteit, beleid en...

 5. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 6. Water in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn belangrijk bij het vinden van innovatieve oplossingen in ontwikkelingslanden. Denk aan bescherming tegen overstromingen, waterschaarste en -...

 7. Humanitaire hulp

  Door aardbevingen, overstromingen en oorlogen hebben miljoenen mensen humanitaire hulp en noodhulp nodig om te overleven. Deze hulp zorgt direct voor voedsel, schoon drinkwater,...

 8. Verantwoorde productie in ontwikkelingslanden

  Verantwoord produceren in internationale ketens kan ingewikkeld zijn, vooral in ontwikkelingslanden. Een Nederlands bedrijf is vaak maar één van de schakels. Daarnaast kan een...

Pagina's