Service menu right

 1. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 2. Landen Develop2Build (D2B)

  Develop2Build ondersteunt de minst ontwikkelde landen en de overige Nederlandse OS-partnerlanden. Afghanistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Cambodja Democratische...

 3. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 4. Water in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn belangrijk bij het vinden van innovatieve oplossingen in ontwikkelingslanden. Denk aan bescherming tegen overstromingen, waterschaarste en -...

 5. Ontwikkelingssamenwerking

  Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten...

 6. Hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden

  Om hernieuwbare, duurzame energie in ontwikkelingslanden voor iedereen toegankelijk te maken, zijn investeringen, succesvolle businessmodellen, extra capaciteit, beleid en...

 7. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 8. Klimaatactie in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken. Door te investeren in innovatieve oplossingen en...

Pagina's