Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. SDG 7 Results: Access to renewable energy

  Is uw organisatie een bedrijf of ngo? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor huishoudens in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project mogelijk ondersteuning...

 2. Technologieën SDG 7 Results

  Binnen de SDG 7 Results faciliteit moet u gebruikmaken van hernieuwbare energie. Daarbinnen kunt u alle technologieën gebruiken. U vraagt subsidie aan voor het leveren van...

 3. Resultaten hernieuwbare energieproductie SDE+

  Met de subsidieregeling SDE+ en eerdere regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE...

 4. Verduurzaming warmtevoorziening

  Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio verduurzamen? Onze experts helpen bij het oplossen van uw vraagstukken. Wij...

 5. Restwarmte

  Wilt u warmte die bij (industriële) processen overblijft duurzaam inzetten? Met de juiste maatregelen kunt u restwarmte gebruiken in andere productieprocessen. Of gebruik het als...

 6. Beoordelingscriteria Urban Energy

  De regeling Urban Energy is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

 7. Jaarcijfers EIA 2020

  Hoeveel is geïnvesteerd in energiebesparing en wat voor effect heeft dit gehad? Heeft COVID-19 invloed gehad op de energiebesparende investeringen van de ondernemers? Deze en...

Pagina's