Service menu right

 1. Risico's dekken voor aardwarmte 2020

  Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw...

 2. SDG 7 Results: Access to renewable energy

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of financiële instelling? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden? Dan...

 3. Technologieën SDG 7 Results

  Binnen de SDG 7 Results faciliteit moet u gebruikmaken van hernieuwbare energie. Daarbinnen kunt u alle technologieën gebruiken. U vraagt subsidie aan voor het leveren van...

 4. Verduurzaming warmtevoorziening

  NEW Verduurzaming warmtevoorziening Nationaal Expertisencentrum Warmte Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio...

 5. Restwarmte

  Wilt u warmte die bij (industriële) processen overblijft duurzaam inzetten? Met de juiste maatregelen kunt u restwarmte gebruiken in andere productieprocessen. Of gebruik het als...

 6. Resultaten hernieuwbare energieproductie SDE+

  Met de subsidieregeling SDE+ en eerdere regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE...

 7. Beoordelingscriteria Urban Energy

  De regeling Urban Energy is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Pagina's