Service menu right

 1. PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-toeslag. Tot nu toe liep deze aanvraag via de TKI's...

 2. Valorisatie

  Nederland heeft een sterk ondernemersklimaat. We zijn innovatief, ondernemend en hebben veel kennis in huis. Bij een goed ondernemerschapsklimaat hoort nauwe samenwerking tussen...

 3. De EEPA verkiezing

  De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) erkennen en belonen het succes van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden, die het doel hebben om...

 4. TKI-projecttoeslag 2015 - 2017

  Hier vindt u informatie over de TKI-projecttoeslag 2015 tot en met 2017. Let op: alleen TKI's kunnen dit aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de pagina's over TKI-...

 5. TKI-projecttoeslag 2014

  Is uw subsidieaanvraag voor projecttoeslag goedgekeurd in 2014? Hier vindt u informatie voor het indienen van een rapportage, een wijzigingsverzoek of een vaststellingsverzoek. De...

 6. TKI-programmatoeslag 2015-2017

  Hier vindt u informatie over het indienen van een aanvraag voor TKI-programmatoeslag 2017, en het uitvoeren van de TKI-programmatoeslag van 2015 en 2016. Let op: alleen...

 7. TKI-programmatoeslag 2014

  Is uw subsidieaanvraag voor programmatoeslag goedgekeurd in 2014? Hier vindt u informatie voor het indienen van een rapportage, een wijzigingsverzoek of een vaststellingsverzoek....

 8. Hoe doe ik mee aan EEPA?

  Uw organisatie kan in iedere categorie 1 of meerdere nationale, regionale of lokale programma's of initiatieven aanmelden. Het initiatief moet minimaal 2 jaar in uitvoering zijn....

 9. Advies aan TKI's over de controleverklaring

  Een TKI moet de TKI-toeslag uit een bepaald jaar laten vaststellen na de einddatum. Het TKI moet daarbij een controleverklaring aanleveren als het vast te stellen bedrag meer dan...

 10. Aansluiten bij een TKI

  Ondernemers en onderzoeksorganisaties kunnen zich aansluiten bij een TKI. Daar vinden ze aansluiting en delen ze kennis, risico en investeringen. De ondernemer kan een bijdrage...

Pagina's