Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Klankbordgroepen Horizon 2020

  Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen in Horizon 2020? Dat is mogelijk via een klankbordgroep. Voor...

 2. European Technology Platforms

  In een European Technology Platform (ETP) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De...

 3. Advies Horizon 2020

  Als u nadenkt over meedoen aan Horizon 2020, neem dan in een vroeg stadium contact op met het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie. Onze adviseurs  kennen op...

 4. Liaison Nederland - Brussel

  Team IRIS is de schakel tussen u en Brussel voor Horizon 2020. Horizon 2020 heeft veel spelregels en het Brusselse jargon maakt deelname er niet makkelijker op. Wat zijn Work...

 5. Groene plus lectoraten 2014

  Met de subsidie Groene plus lectoraten 2014 voeren lectoren praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen ze nieuwe kennis op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving. Heeft...

 6. Horizon 2020: European Research Council (ERC)

  Bent u als onderzoeker bezig met wetenschappelijk onderzoek op internationaal top niveau? De Europese onderzoeksraad (European Research Council, ERC) versterkt ‘grensverleggend...

Pagina's