Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Onderzoeksagenda - O2LAB

  Onderzoek doe je door op de schouders van reuzen te gaan staan. Dat betekent: kijken naar wat we al weten uit eerder onderzoek naar ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en...

 2. Onderwijs op de kaart - O2LAB

  O2LAB heeft het aanbod van ondernemend en ondernemerschapsonderwijs in Nederland geïnventariseerd. Onze ambitie is het totale aanbod in kaart te brengen, van basisschool tot en...

 3. Bibliotheek - O2LAB

  Bekijk het overzicht van de meest relevante onderzoeken, rapporten en andere publicaties rondom ondernemerschapsonderwijs.

 4. Drijfverenonderzoek O2LAB

  O2LAB wil bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor ondernemerschapsonderwijs. Het drijfverenonderzoek brengt in beeld wat bij leerlingen en studenten de keuze voor...

 5. Achtergrond - O2LAB

  De afgelopen decennia investeerde de overheid stevig in ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren. De uitdaging is nu de toegankelijkheid van het ondernemerschapsonderwijs te...

 6. Stimuleren projecten en samenwerking - O2LAB

  O2LAB is een programma om kennis te delen en verbindingen te leggen. Het programma geeft incidenteel ook financiële steun aan initiatieven en samenwerkingsverbanden die bijdragen...

 7. Praktijk in de klas: winst voor iedereen

  Voor veel werkgevers is het vinden en binden van gemotiveerde jonge medewerkers met een ondernemende houding in de huidige krappe arbeidsmarkt een grote uitdaging. Daarom is het...

Pagina's