Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Veelgestelde vragen MKB Idee

  Het moet gaan om knelpunten en oplossingen die liggen binnen het deelnemend mkb-bedrijf zelf, of, in het geval van een samenwerkingsverband, de deelnemende mkb-bedrijven. Het is...

 2. Na uw aanvraag TSRV

  Heeft u subsidie aangevraagd voor Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk (TSRV)? Op deze pagina leest u hoe de procedure is na uw aanvraag. Online kon u vanaf 1...

 3. Subsidie restantvoorraden vuurwerk

  Vanaf 1 december 2020 vallen bepaalde soorten vuurwerk niet meer onder de categorie 'consumentenvuurwerk'. Voor dat vuurwerk gelden dan de opslageisen voor professioneel vuurwerk...

 4. MKB-Deals

  Regio's konden tot en met 11 september 2020 een voorstel indienen voor een concreet project of experiment in de 2e ronde van MKB-Deals. Voorwaarde van deze projecten is dat ze het...