Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Gemeenten, provincies en waterschappen

  Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten...

 2. Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

  Gaat u als gemeente aan de slag met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen? Heeft u niet alle kennis in huis om de technisch-economische analyses en keuzes te maken...

 3. Woningbouwimpuls voor gemeenten

  De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling...

 4. Stel uw vraag aan onze regio-liaison

  Wij werken al veel voor en samen met gemeente en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale...

 5. Voorwaarden Uitkoopregeling

  Lees hieronder in het kort de voorwaarden van de Uitkoopregeling. De uitgebreide regelingtekst vindt u in de publicatie van de Staatscourant ., Welke woningen komen in aanmerking...

Pagina's