Service menu right

 1. Gemeenten, provincies en waterschappen

  Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten...

 2. Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

  Gaat u als gemeente aan de slag met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen? Heeft u niet alle kennis in huis om de technisch-economische analyses en keuzes te maken...

 3. Stel uw vraag aan onze regio-liaison

  RVO werkt al veel voor en samen met gemeente en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale...

 4. Voorwaarden Uitkoopregeling

  Lees hieronder in het kort de voorwaarden van de Uitkoopregeling. De uitgebreide regelingtekst vindt u in de publicatie van de Staatscourant . Welke woningen komen in aanmerking...

 5. Regio Deals: Wat is brede welvaart?

  Op deze pagina leest u wat wij onder 'brede welvaart' verstaan. Dit als toelichting voor het aanmelden van een voorstel voor een Regio Deal. Brede welvaart gaat over meer dan...

 6. Afwegingskader Regio Deals - tweede tranche

  Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die aangemeld worden in de tweede tranche. Dit afwegingskader is gebaseerd op de randvoorwaarden...

 7. Regio Deals - tweede tranche

  In de zomer van 2018 kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk in november 2018 12 voorstellen. Deze...

Pagina's