Service menu right

 1. Regio Deals - tweede tranche

  In de zomer van 2018 kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk in november 2018 12 voorstellen. Deze...

 2. Regio Deals - derde tranche

  Regio’s konden van 9 september tot 1 december 2019 voorstellen aanmelden voor de derde tranche Regio Deals. Er zijn 26 voorstellen aangemeld, die in totaal een budget van € 474...

 3. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is eind 2020 de norm binnen alle gemeenten, provincies en waterschappen. Dat is de ambitie van het programma Maatschappelijk Verantwoord...

 4. Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

  Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om...

 5. Aanvragen uitkering voor aankoop woning

  Tussen 1 januari 2017 en 1 oktober 2021 kunnen gemeenten een aanvraag doen voor een uitkering uit de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een...

Pagina's