Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Kennisplein grondstoffen

  Bent u actief in de metaal- of maakindustrie? U kunt te maken krijgen met schaarste van uw grondstoffen. U krijgt ze vandaag misschien nog binnen, maar overmorgen ook nog? Op het...

 2. R-ladder - strategieën van circulariteit

  In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. Producten worden zo ontworpen dat zo weinig mogelijk grondstoffen nodig zijn en...

 3. Terugwinning en recycling (categorie 6)

  Bij de verwerking van afval en baggerspecie blijven bruikbare materialen over, die door stort en verbranding meestal verloren gaan. Terugwinning en hergebruik van deze materialen...

 4. Grondstoffen en raakvlakken met andere thema's

  Er zijn verschillende thema’s die verband houden met grondstoffen, zoals de circulaire economie, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rijksoverheid biedt...

 5. Grondstoffenscanner

  Veel bedrijven in Nederland zijn afhankelijk van een stabiele toevoer van grondstoffen, zoals metalen of biogrondstoffen. Grondstoffen kunnen door omstandigheden ineens een stuk...

 6. Kennis over grondstoffen

  Op deze pagina vindt u informatie en onderzoeken over grondstoffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van grondstoffen. En de kansen die...

Pagina's