Service menu right

 1. Haagse rechtbank beslist over teff-octrooien

  In augustus 2018 berichtte de Volkskrant over een octrooi op teff. Het ging om 2 Nederlandse en een Europees octrooi op teff-meel. De Haagse rechter heeft eind november 2018...

 2. Nederlands octrooi

  Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt een octrooi krijgen voor een technische...

 3. Europees octrooi

  U kunt octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Na verlening laat u dit registreren in de landen waar u octrooi wil hebben, bijvoorbeeld in...

 4. Octrooigeschiedenis

  Octrooien en Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bestaan al decennialang. In 1817 kregen we in Nederland een eerste Octrooiwet. In...

 5. Hulp van octrooigemachtigde

  Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de procedure om een octrooi aan te vragen. Ook mag hij de aanvraag voor u indienen. Bij ingewikkelde uitvindingen is het een lastige opgave...

 6. Procedure Nederlands octrooi

  De aanvraagprocedure voor een Nederlands octrooi verloopt volgens een aantal stappen. Stap 1: Indienen octrooiaanvraag Stap 2 - 4: Onderzoek naar de stand van de techniek Stap 5:...

 7. Geschiedenis uitvoering Rijksoctrooiwet

  In 1893 startte het huidige Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als uitvoerder van de Merkenwet in Nederland. Daarvoor heetten wij...

 8. Jurisprudentie in het octrooirecht

  Soms ontstaat een geschil over de inhoud, de interpretatie of de rechtsgeldigheid van een octrooi. In dat geval kunnen partijen die zich benadeeld voelen door een octrooi of...

Pagina's