Service menu right

 1. Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR)

  Houdt u zeldzame melkkoeien? Dan kunt u de subsidie Melkvee van zeldzame runderrassen (MZR) aanvragen. Die helpt u om deze runderen te blijven houden op uw bedrijf. De subsidie...

 2. Octrooi aanvragen

  Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u...

 3. Oriënteren Innovatiekrediet

  Overweegt u een Innovatiekrediet aan te vragen? Vul dan eerst de Quickscan Innovatiekrediet in om kort uw plannen toe te lichten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO...

 4. Uitvoeren project Innovatiekrediet

  Voldoet u aan eventuele opschortende voorwaarden? Dan krijgt u elk kwartaal een voorschot. Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt de Rijksdienst voor Ondernemend...

 5. Nederlands octrooi

  Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt een octrooi krijgen voor een technische...

 6. Europees octrooi

  U kunt octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Na verlening laat u dit registreren in de landen waar u octrooi wil hebben, bijvoorbeeld in...

 7. Octrooi aanvragen wereldprocedure

  U kunt via één procedure octrooi aanvragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). Ook Nederland is aangesloten bij dit wereldwijde verdrag....

Pagina's