Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Investeren in bewezen innovaties voor stallen

  Wilt u als pluimveeveehouder dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? Dit kan als u investeert in een bewezen innovatie. Benieuwd of u subsidie krijgt voor uw investering? Deze...

 2. Octrooi aanvragen

  Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u...

 3. Veelgestelde vragen Zeldzame runderrassen

  Voor zoogkoeien geldt geen fosfaatplafond, zoals bij melkkoeien. Door het fosfaatplafond stoppen veehouders vaak met het houden van zeldzame melkkoeien. Hun melkproductie is...

 4. Oriënteren Innovatiekrediet

  Overweegt u een Innovatiekrediet aan te vragen? Vul dan eerst de Quickscan Innovatiekrediet in om kort uw plannen toe te lichten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO...

 5. Uitvoeren project Innovatiekrediet

  Voldoet u aan eventuele opschortende voorwaarden? Dan krijgt u elk kwartaal een voorschot. Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt de Rijksdienst voor Ondernemend...

 6. Nederlands octrooi aanvragen

  Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt een octrooi krijgen voor een technische...

Pagina's