Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Ruimtelijke ingrepen

  Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor...

 2. Octrooi? Of anders beschermen?

  Stel u heeft een idee. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u het beschermen tegen gebruik door anderen. Het wordt dan uw ’intellectueel eigendom’ (IE). Gaat het om een technisch...

 3. Ontheffing of vrijstelling

  In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u verboden uit de Wet natuurbescherming wel overtreden. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig. Het verschil...

 4. U heeft een octrooi

  Om uw octrooi in stand te houden, moet u jaarlijks taksen betalen. Ook moet u ervoor zorgen dat uw gegevens correct zijn geregistreerd. Pleegt iemand inbreuk op uw octrooi, dan...

 5. Wet natuurbescherming

  Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

 6. Natuur en landschap

  Nederland heeft een gevarieerde natuur met bijvoorbeeld bossen, rivieren, moerassen en zee. De overheid vindt natuur belangrijk voor de economie, het welzijn van mensen en om...

 7. Handel in beschermde planten en dieren

  Er zijn beschermde dieren en planten die bijna uitsterven. Vaak komt dat doordat mensen producten willen hebben die daarvan gemaakt worden. Of ze willen deze dieren houden. Om de...

 8. Beschermde dieren

  In Nederland wordt de natuur beschermd. U mag daarom sommige diersoorten niet vangen, bezitten of vervoeren. Maar soms is dat toch nodig. De Wet natuurbescherming biedt hiervoor...

 9. Octrooicentrum Nederland voor ondernemers

  Heeft u innovatieplannen voor uw onderneming? Onze octrooiadviseurs denken graag met u mee. Bijvoorbeeld over hoe u intellectueel eigendom strategisch kunt inzetten. Wij helpen u...

 10. Octrooirecht

  Een technisch product of productieproces kunt u beschermen met een octrooi. Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen...

Pagina's