Service menu right

 1. Bedrijfsgeheim

  Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet te achterhalen is hoe het werkt? Dan is geheimhouding een goed alternatief voor een octrooi. Naast uitvindingen kunt u allerlei...

 2. Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

  U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project, bijvoorbeeld de aanleg van een terrein of (water)weg. Maar ook als u gaat (ver)bouwen...

 3. Wet natuurbescherming bij buitenevenementen

  U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende...

 4. CITES-soort of niet

  In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De bedreigde soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Voor deze...

 5. Dieren prepareren

  Prepareren is het bewerken van een dood dier, zodat het geconserveerd blijft. In de volksmond heet dit 'opzetten', maar dat is eigenlijk alleen maar het laatste deel van het...

 6. Bomen

  Bossen zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten- en diersoorten, recreatie en houtproductie. Er leven veel soorten planten en dieren in het bos en bossen helpen om de...

 7. CITES-soorten buiten de Europese Unie

  In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Wilt u een CITES-soort...

 8. Ecologisch deskundige

  Bij bouwprojecten, andere buitenwerkzaamheden en buitenevenementen mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen schade ondervinden. Een ecologisch deskundige helpt na te gaan...

 9. Handelsnaam

  Een handelsnaam is de (bedrijfs)naam van een onderneming die bijvoorbeeld in de statuten van een bv of nv staat. Door deze naam actief te gebruiken in het economisch verkeer,...

 10. Bescherming streekproducten

  Streekproducten (landbouwproducten of levensmiddelen) kunt u in de Europese Unie beschermen als Gegarandeerd Traditionele Specialiteit (GTS), als Beschermde Oorsprongsbenaming (...

Pagina's