Service menu right

 1. Kennisdocumenten Soorten

  Wilt u activiteiten uitvoeren die schadelijk zijn voor beschermde diersoorten? Dan moet u preventieve maatregelen nemen om die schade te voorkomen. Welke maatregelen dit zijn,...

 2. Preventieve maatregelen bij buitenevenementen

  U voorkomt schade aan beschermde dieren en planten door maatregelen te nemen of een alternatief te zoeken. Als u dit doet dan heeft u misschien geen ontheffing meer nodig. Een...

 3. Herplanten na het kappen

  Na het kappen van bos, bomen of houtopstanden moet u opnieuw beplanten. Dit heet de herplantplicht. De nieuwe beplanting moet van dezelfde kwaliteit zijn als het groen dat u heeft...

 4. Bos en bomen kappen

  Gaat u een bos kappen of een houtwal rooien? In sommige gevallen moet u een kapmelding doen. U mag niets doen wat schadelijk is voor beschermde soorten. Daarom beschermt de Wet...

 5. Grijze roodstaartpapegaai

  De grijze roodstaartpapegaai is een populair huisdier. Maar u mag zo’n papegaai niet zomaar houden of (ver)kopen. Het dier is namelijk een beschermde CITES-soort. Er gelden regels...

 6. Overzicht gedragscodes

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de in ontwerp-goedgekeurde en goedgekeurde gedragscodes. Gaat uw organisatie met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u...

 7. Gedragscode natuurbescherming opstellen

  Wilt u zelf een gedragscode natuurbescherming opstellen? Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien is er al een gedragscode die uw...

 8. Octrooien in business

  Met een exploitatieplan of businesscase maakt u inzichtelijk welke mogelijkheden u hebt om uw uitvinding te vermarkten. U hebt tenslotte veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van...

Pagina's