Service menu right

 1. Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

  Gaat u als gemeente aan de slag met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen? Heeft u niet alle kennis in huis om de technisch-economische analyses en keuzes te maken...

 2. Kickstartvoucher

  Heeft u een mkb-bedrijf en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? U staat er niet alleen voor. Met een Kickstartvoucher krijgt u korting op de inhuur...

 3. Pijlers Horizon 2020

  Horizon 2020 is onderverdeeld in 3 pijlers: Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën) Industrieel Leiderschap Maatschappelijke Uitdagingen

 4. Past uw innovatie in Horizon 2020

  Past uw innovatie of onderzoek in Horizon 2020? Dat hangt af van een aantal voorwaarden. Bekijk eerst of het voorstel past binnen één van de onderdelen van Horizon 2020. Horizon...

 5. JTI Clean Sky 2

  JTI Clean Sky 2 is een publiek-private samenwerking van de Europese luchtvaartindustrie en de Europese Commissie. Het programma richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en...

 6. JTI ECSEL

  ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) is een JTI (Joint Technology Initiative) op het terrein van elektronische componenten en systemen. Voor wie?...

 7. Biobased Industries JU

  De publiek-private samenwerking Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) streeft naar het verhogen van investeringen in de ontwikkeling van een duurzame biobased industrie...

 8. Projectpartner vinden voor Horizon 2020

  Voor deelname aan Horizon2020 is vaak vereist dat minimaal 3 partijen uit verschillende landen samenwerken. Voor het mkb-instrument geldt deze voorwaarde niet. Hoe vindt u (...

Pagina's