Service menu right

 1. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo...

 2. Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)

  Wilt u investeren in uw land- of tuinbouwbedrijf en haalt u uw omzet vooral uit de primaire landbouw? U kunt bij de bank een Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen....

 3. Groeifaciliteit

  Heeft u als ondernemer risicodragend vermogen nodig? Bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie? Met de...

 4. Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

  Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de...

 5. Funding garantie

  Met de Funding garantie-regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verbreding en vergroting van het aanbod van mkb-financiering bevorderen. Bij gebrek aan...

 6. Deelnemen als financier (GO)

  Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die voldoen aan de omschrijving van bank als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit zijn...

 7. Extra mogelijkheden binnen het BL

  Wilt u investeren in duurzaamheid, innovatie of biologische landbouw? Of gaat u een bedrijf starten of overnemen? Dan zijn er extra mogelijkheden binnen het Borgstellingskrediet...

Pagina's