Service menu right

 1. POP3: Subsidie jonge landbouwers

  Neemt u een bedrijf over en wilt u daarbij duurzame investeringen doen? Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 vraagt u als landbouwer onder 41 jaar subsidie aan. De overheid...

 2. Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)

  Wilt u investeren in uw land- of tuinbouwbedrijf en haalt u uw omzet vooral uit de primaire landbouw? U kunt bij de bank een Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen....

 3. Innovatieprojecten aquacultuur

  Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U komt in aanmerking voor de subsidie...

 4. Subsidieregeling Praktijkleren

  Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Het...

 5. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

  Wilt u meehelpen aan het vergroten van het aantal soorten dieren en planten op landbouw- of natuurgrond? Bijvoorbeeld door een leefgebied voor kwetsbare soorten te maken? Of wilt...

 6. Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

  Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie...

Pagina's