Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Innovatieprojecten aquacultuur

  Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U komt in aanmerking voor de subsidie...

 2. Subsidieregeling Praktijkleren

  Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Deze...

 3. Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)

  Wilt u investeren in uw land- of tuinbouwbedrijf? Maar heeft u te weinig onderpand voor een lening? Met het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) kunt u toch een financiering...

 4. Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

  Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinders en...

 5. Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

  Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik...

 6. Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

  U heeft grond in gebruik en u wilt deze geschikt maken voor natuurbeheer. Of u beheert natuur en u wilt de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Dan kunt u hiervoor subsidie...

Pagina's