Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)

  Bent u een Nederlandse ondernemer? En wilt u meer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met uw onderneming? Dan kunt u samen met maatschappelijke...

 2. Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

  Bent u internationaal ondernemer? De volledige productieketen is helaas niet altijd even transparant. U weet bijvoorbeeld niet of binnen die keten kinderarbeid voorkomt. Wilt u...

 3. FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Bent u internationaal ondernemer of koopt u in het buitenland? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk...

 4. FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Bent u als maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) actief betrokken bij de uitvoering van een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-...

 5. Stappenplan FVO Pijler 1

  Wilt u subsidie aanvragen voor het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO)? Dan doorloopt u 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg...

 6. Samenwerkingsverband FVO Pijler 1

  Een van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) Pijler 1, is dat uw onderneming onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

 7. Samenwerkingsverband FVO Pijler 2

  Voorwaarde voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) Pijler 2 is dat u deel uitmaakt van een bestaand IMVO-convenant. De partners die subsidie...

Pagina's