Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Investeert u als ondernemer in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA geldt voor duidelijk...

 2. Energielijst

  De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en er gaan er enkele vanaf. De nieuwe Energielijst wordt meestal eind december in de Staatscourant...

 3. 20 jaar Milieu-investeringsaftrek

  De Milieu-investeringsaftrek (MIA) bestaat 20 jaar! In de afgelopen 20 jaar hebben talloze ondernemers fiscaal voordeel ontvangen door gebruik te maken van de MIA. Er is voor meer...

 4. Voorwaarden MIA\Vamil

  Er zijn allerlei voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de MIA\Vamil.

 5. Positieve lijsten - MIA\Vamil

  Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving...

 6. Berekenen terugverdientijd EIA

  Doet u een investering die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code)? Dan kunt u deze investering melden onder een...

 7. Publicaties MIA\Vamil

  Download de meest recente publicaties, milieulijsten, jaarverslagen, films en leaflets over de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen...

Pagina's