Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Windenergie op land

  Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen en of u subsidies kunt krijgen? Op deze pagina vindt u meer informatie over de...

 2. Lokale duurzame energie-initiatieven

  In Nederland zijn meer dan 500 lokale duurzame energie-initiatieven actief. Wilt u een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of ondersteunen? Op deze pagina leest u hier meer...

 3. Subsidies en financiering windprojecten

  Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en...

 4. Radar bij windprojecten

  In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de...

 5. Windfondsen in Nederland

  In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral...

 6. Draagvlak voor duurzame energie

  Wilt u voor draagvlak zorgen voor uw lokale initiatief? Op deze pagina vindt u instrumenten daarvoor. Duurzame energieopwekking, maatschappelijke acceptatie en lokaal draagvlak...

 7. Nationaal beleid Windenergie op land

  Windenergie is een cruciale pijler onder het Nederlandse klimaatbeleid. In 2013 hebben meer dan 40 organisaties - overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en...

Pagina's