Service menu right

 1. TSE: Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen...

 2. MOOI: Windenergie op zee

  Doet u onderzoek naar of ontwikkelt u innovaties voor windparken op zee? Dragen die bij aan de doelen van het Klimaatakkoord? Dan komt u misschien in aanmerking voor de subsidie...

 3. Windenergie op Zee

  De Nederlandse Noordzee biedt ruimte voor windmolenparken. Op sommige plaatsen zijn al windmolens in bedrijf. Op andere plaatsen mogen bedrijven nieuwe windmolenparken bouwen. De...

 4. Lokale duurzame energie-initiatieven

  In Nederland zijn meer dan 500 lokale duurzame energie-initiatieven actief. Wilt u een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of ondersteunen? Op deze pagina leest u hier meer...

 5. International Clean Energy Partnership (ICEP)

  Het ICEP-programma is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen...

 6. Windparken op de Noordzee

  Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 1.000 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond aan Zee (...

 7. Wind op Zee internationaal

  Nederland heeft stevige ambities met het opwekken van duurzame energie, vooral via offshore windparken. Hiervoor zijn er investeringen in innovatie nodig die zich niet alleen...

Pagina's