Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

  1. Hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden

    Om hernieuwbare, duurzame energie in ontwikkelingslanden voor iedereen toegankelijk te maken, zijn investeringen, succesvolle businessmodellen, extra capaciteit, beleid en...

  2. Windturbines (categorie 7c)

    Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we meer duurzame energie nodig. Op dit moment kan windenergie na biomassa de grootste bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot...