Service menu right

 1. Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling...

 2. SBIR Monitoring van bruggen en kademuren

  In samenwerking met Gemeente Amsterdam nodigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemend Nederland uit om een voorstel in te dienen voor innovatieve oplossingen,...

 3. SBIR Sportevenementen voor publiek

  Heeft u ideeën over hoe de binnen- en buitensportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk kunnen zijn voor publiek? Sportinnovator en het ministerie van Economische Zaken...

 4. Subsidiabele kosten SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten (zoals bij voorwaarden) van het innovatiecluster e-health. Voorbeelden van...

 5. Voorwaarden SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen...

 6. Voorwaarden PréSET aanvraag

  Met PréSET kan een aanbieder van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen van de...

Pagina's