Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health...

 2. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 3. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55+-ers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht...

 4. Gezondheid en welzijn (SDG 3)

  De VN legde goede gezondheid en welzijn vast als één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) om de wereld ‘tot een betere plek te...

 5. JTI Innovative Medicines Initiative

  Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is een publiek-private samenwerking voor Europees onderzoek naar innovatieve medicijnen. Het platform wil de ontwikkeling van nieuwe...

 6. Subsidiabele kosten SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten (zoals bij voorwaarden) van het innovatiecluster e-health. Voorbeelden van...

 7. Voorwaarden SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen...

Pagina's