Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

  Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health...

 2. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 3. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55+-ers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht...

 4. Subsidiabele kosten SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten (zoals bij voorwaarden) van het innovatiecluster e-health. Voorbeelden van...

 5. Voorwaarden SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen...

 6. Keuze voor een procesbegeleider

  Wilt u als initiatiefnemer van een SWZ-project een procesbegeleider kiezen? Wij helpen u om de juiste keuze te kunnen maken. Lees wat de taken en (beoogde) kwaliteiten van een...

Pagina's