Service menu right

 1. PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-toeslag. Tot nu toe liep deze aanvraag via de TKI's...

 2. Versnelde klimaatinvesteringen industrie

  Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO 2 -besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de...

 3. Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot (aanvullende) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energie. De...

 4. Interessepeiling IPCEI Waterstof

  Wilt u als onderneming investeren in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof? Of in projecten rondom de maakindustrie van elektrolysers? En...

 5. Schone en zuinige agrosectoren

  De Agrosectoren en de bos- en houtketen willen een fors aandeel leveren in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van het aandeel duurzame energie en...

Pagina's