Service menu right

 1. Afschrijvingskosten

  In sommige gevallen zijn de afschrijvingskosten van zaken zoals apparatuur en andere investeringen subsidiabel. Bijvoorbeeld investeringen die u doet voor de uitvoering van uw...

 2. Bijdragen in natura

  Bijdragen in natura komen voor in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij De betaalde...

 3. Overige kosten

  Vraagt u een subsidie aan uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)? Dan geeft u al uw kosten op in uw aanvraag. Ook overige kosten geeft u aan ons door. Dit...

 4. Niet-subsidiabele kosten

  Sommige kosten zijn niet subsidiabel. Als hierop een uitzondering van toepassing is, dan staat dat vermeld bij de subsidie-informatie op onze website. Europese vlag Europese Unie...

 5. Ernstige inbreuk

  Het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) ziet de volgende overtredingen als ernstige inbreuken: Niet-naleven van de logboekplicht/-rapportage vangstgegevens, waaronder gegevens...

 6. Betrokkenheid IOO-vaartuigen

  U mag niet betrokken zijn geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van illegale, ongemelde en ongereglementeerde vissersvaartuigen ( IOO-vaartuigen ). Europese vlag...

 7. Betrokkenheid niet-meewerkende derde landen

  U mag niet betrokken zijn geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van vaartuigen, die de vlag voeren van niet-meewerkende derde landen. Europese vlag Europese Unie,...

 8. Fraude onder EFMZV

  U mag geen fraude hebben gepleegd in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het voorgaande Europese Visserijfonds (EVF). Europese vlag...

Pagina's