Service menu right

 1. Regelgeving EFMZV

  Nationale overheden en belanghebbenden moeten de regels van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) naleven om voor financiering in aanmerking te komen....

 2. Regeling uitvoer sector suiker

  Vanaf 1 oktober 2017 is de quotaregeling sector suiker beëindigd en daarmee zijn ook de certificaatverplichtingen bij uitvoer van suiker vervallen. U moet de administratie van de...

 3. Instandhoudingsplicht

  Bij sommige regelingen krijgt u te maken met een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat de investering of concrete actie geen belangrijke wijzigingen mogen ondergaan die raken...

 4. Oogstprognose oliehoudende gewassen

  De Europese Commissie ontvangt van haar lidstaten informatie over de arealen oliehoudende gewassen. Op basis van deze areaalgegevens en van de gemiddelde opbrengst per hectare van...

 5. Marktinformatie melk en melkproducten

  Op deze pagina vindt u marktinformatie over melk en melkproducten, zoals melkprijzen en marktontwikkelingen, zowel in Nederland als binnen de Europese Unie (EU).

 6. Resultaten Operationeel Programma

  De resultaten van de inspanningen voor het Operationeel Programma EFMZV leest u op deze pagina. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

 7. Openbaarmaking EFMZV-subsidies

  Vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden verschillende subsidies uitbetaald. In 2015 is de uitvoering van het EFMZV gestart met de eerste...

 8. Exporteren binnen de EU: Kroatië

  Nederland en Kroatië zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten....

 9. Exporteren binnen de EU: België

  Nederland en België zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten....

 10. Exporteren binnen de EU - Denemarken

  Binnen de EU geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Er gelden andere exportregels dan als u handelt met landen buiten de EU. Hieronder vermelden wij voor u de belangrijkste...

Pagina's