Service menu right

 1. Invoer rijst

  Voor een beter evenwicht tussen vraag en afzet van rijst en rijstproducten is er een marktordening voor landbouwproducten vastgesteld. Hierin staan de bepalingen voor de sector...

 2. Regeling eieren en eiproducten

  Wilt u eieren of eiproducten invoeren? Op deze pagina leest u meer over de volgende invoerregelingen in de eiersector. Eieren en eiproducten uit derde landen GATT (Vo. (EG) nr....

 3. Regelingen overig pluimveevlees

  Wilt u pluimveevlees invoeren? Op deze pagina leest u meer onderstaande invoerregelingen in de pluimveevleessector. Pluimveevlees uit derde landen GATT (Verordening (EG) nr. 533/...

 4. Verplichtingen subsidieontvanger

  Nadat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen, mag u beginnen met het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. Dit is wel voor eigen rekening en risico. U ontvangt alleen...

 5. Verantwoording subsidie

  Na verlening van subsidie moet u verantwoording afleggen over de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Het aanvragen van subsidievaststelling is de eindverantwoording. Bij...

 6. Zekerheid

  Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij ons. U kunt de zekerheid stellen in contanten of door een bankgarantie.

 7. Zekerheid stellen bij uitvoer

  Wilt u een uitvoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zekerheid wordt gesteld in contanten of door...

 8. LORI-registratie en referentiehoeveelheid

  Wilt u invoercertificaten voor tariefcontingentperioden aanvragen die ingaan op of na 1 januari 2021? Dan gelden er nieuwe voorwaarden. Voor een aantal contingenten moet u...

 9. Invoer gezouten pluimveevlees

  Binnen de regeling gezouten pluimveevlees (verordening 616/2007) kunt u bepaalde producten tegen een verlaagde invoerheffing invoeren. In het Overzicht producten Invoerregeling...

 10. Invoer granen

  Granen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening in de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor de in- en uitvoer van granen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Pagina's