Service menu right

 1. Overmacht GLB-subsidies

  Als landbouwer kunt u uitbetaling van GLB-subsidies aanvragen. Om deze subsidies te ontvangen moet u zich aan voorwaarden houden. Kunt u door extreme situaties niet aan alle...

 2. Voorwaarden SET

  De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen...

 3. Voorwaarden PréSET aanvraag

  Met PréSET kan een aanbieder van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen om een gedragen visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen van de...

 4. Voorwaarden Innovatiekrediet

  Voor deze regeling komen projecten in aanmerking die: technisch innovatief en uitdagend zijn; nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen. Onder 'nieuw' worden in dit...

 5. Voorwaarden Nationale reserve 2019 starters

  Om als starter betalingsrechten uit de Nationale reserve te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Betalingsrechten zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk...

Pagina's