Service menu right

 1. Zoeken in octrooien

  Wereldwijd zijn miljoenen octrooidocumenten beschikbaar. Deze documenten vormen een unieke bron van (technische) informatie. Ook marktgegevens en trends kunt u eruit halen. U kunt...

 2. U heeft een octrooi

  Om uw octrooi in stand te houden, moet u jaarlijks taksen betalen. Ook moet u ervoor zorgen dat uw gegevens correct zijn geregistreerd. Pleegt iemand inbreuk op uw octrooi, dan...

 3. Databank octrooidocumenten

  In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 110 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van...

 4. Nederlands octrooiregister

  In het Nederlandse octrooiregister vindt u de status van Nederlandse octrooien, Nederlandse octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten (ABC) en Europese octrooien die...

 5. Is uw idee nieuw?

  Om uw idee te kunnen beschermen met een octrooi moet het nieuw zijn. Hoe komt u daarachter? Begin te onderzoeken welke oplossingen anderen al hebben bedacht. Dat geeft een indruk...

 6. Oriënterend onderzoek in octrooidatabanken

  Octrooidatabanken bevatten miljoenen octrooipublicaties. Het zoeken naar een bepaalde uitvinding vraagt dan ook wat handigheid. Wij ondersteunen technische innovatieve mkb-...

 7. Zoeken met classificatiecodes

  Zoeken in octrooidatabanken kan met woorden, maar dat heeft nadelen. Vantevoren weet u namelijk niet in welke termen een octrooi is omschreven. Dat is ondervangen met zogenoemde...

 8. Onderzoek naar de stand van de techniek

  Met een onderzoek naar de stand van de techniek wordt nagegaan of een uitvinding voldoet aan de eisen voor een octrooi: 'nieuw', 'inventief' en 'industrieel toepasbaar'. Ook als...

Pagina's