Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Filters weergeven

91 resultaten voor MIA

(in 0,19 seconden)

 1. Elektrificatie industrie

  Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. Het draagt bij aan de energietransitie doelen in 2030: 40-50% emissiereductie van CO 2...

 2. Criteria voor opname op de Milieulijst

  Leveranciers en ondernemers kunnen voorstellen doen om een bedrijfsmiddel op te nemen op de Milieulijst voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving...

 3. Financiële ondersteuning elektrisch rijden

  Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom...

 4. Energieneutraal bouwen

  Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen heeft de toekomst. Nu al biedt het een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande...

 5. Veelgestelde vragen duurzame veehouderij

  Stappenplan voor het aanvragen van MIA\Vamil voor uw duurzame stal: bouwvergunning rond; offertes aanvragen voor de bouw van de stal; stal(ontwerp) certificaat MDV (voorheen (...

Pagina's