Service menu right

  1. Planschade Rijksenergieprojecten

    Voor Rijksenergieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en...