Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Filters weergeven

605 resultaten voor octrooi

(in 0,10 seconden)

 1. Octrooien ofwel patenten

  Met een octrooi beschermt u uw uitvinding op een technisch product of proces. U kunt een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren...

 2. Zoeken in octrooien

  Wereldwijd zijn miljoenen octrooidocumenten beschikbaar. Deze documenten vormen een unieke bron van (technische) informatie. Ook marktgegevens en trends kunt u...

 3. Databank octrooidocumenten

  In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van...

 4. Nederlands octrooiregister

  Zoeken in octrooiregisters en het begrijpen van de zoekresultaten is niet eenvoudig. Wij kunnen u helpen, bijvoorbeeld met de workshop Zelf op zoek in ...

 5. Octrooi aanvragen

  Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u...

 6. Publicaties voor octrooiprofessionals

  De informatie op deze pagina is bedoeld voor specialisten die bekend zijn met, of werken in, de octrooiwereld, zoals: Octrooigemachtigden Medewerkers van octrooibureaus Advocaten...

 7. Octrooi? Of anders beschermen?

  Stel u heeft een idee. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u het beschermen tegen gebruik door anderen. Het wordt dan uw ’intellectueel eigendom’ (IE). Gaat het om een technisch...

 8. Hulp nodig bij octrooien?

  Octrooicentrum Nederland biedt ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, webinars, workshops,...

Pagina's