Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Filters weergeven

47 resultaten voor vogel

(in 0,14 seconden)

 1. Pootringen voor vogels

  Alle beschermde inheemse- en uitheemse vogels moeten een pootring hebben. Welke vogels dit zijn vindt u in bijlage 6 van de Regeling...

 2. Merkplicht voor beschermde dieren

  Dieren die heel streng beschermd worden hebben een merkteken nodig. Hierop staan unieke gegevens over het dier. Zo is altijd duidelijk waar het dier vandaan komt en voorkomen we...

 3. ANLb-collectieven

  Werkt u voor een agrarisch collectief? En krijgt u de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 6 jaar lang? U kunt misschien uw subsidieverlening uitbreiden als daar...

 4. Dierenwelzijn

  Als houder van dieren bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. Zo zijn er regels voor verzorging en huisvesting van dieren.

 5. Randvoorwaarden GLB

  Heeft u subsidies aangevraagd uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u zich ook houden aan de randvoorwaarden van het GLB. Dit zijn wetten en regels op het...

 6. Dieren prepareren

  Prepareren is het bewerken van een dood dier, zodat het geconserveerd blijft. In de volksmond heet dit 'opzetten', maar dat is eigenlijk alleen maar het laatste deel van het...

 7. Ontheffing of vrijstelling

  In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u verboden uit de Wet natuurbescherming wel overtreden. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig. Het verschil...

 8. (Huis)dieren houden en fokken

  Als houder van dieren bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. Zo zijn er regels voor verzorging, huisvesting en fokken met dieren.

 9. Handel in beschermde planten en dieren

  Er zijn beschermde dieren en planten die bijna uitsterven. Vaak komt dat doordat mensen producten willen hebben die daarvan gemaakt worden. Of ze willen deze dieren houden. Om de...

Pagina's