Service menu right

 1. MIT: TKI Netwerkactiviteiten

  Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of...

 2. CRP: landbouwkundig onderzoek

  Wilt u landbouwkundig onderzoek doen in een ander land en een nieuwe samenwerking opzetten? Wilt u congressen, symposia of workshops over landbouwonderzoek bij een groter publiek...

 3. Wilt u invloed op Horizon 2020

  Vindt u dat uw onderzoeksonderwerp van groot belang is voor Europa? Past het binnen de Europese doelstellingen en zou het daarom op de Europese onderzoeksagenda moeten staan? Team...

 4. Aandachtspunten LIFE

  U bent niet de eerste die ondersteuning vraagt van het LIFE-programma. Duizenden aanvragers gingen u voor. Maar niet altijd met evenveel succes. Op welke punten kwamen zij tekort...

 5. Achtergrond ERA-NET

  Hoe ontstaat een ERA-NET? Het idee voor het oprichten van een European Research Area Network (ERA-NET) kan ontstaan in Europese overleg- en adviesfora zoals de Joint Programming...

 6. TKI-toeslag 2013 inzetten

  U kunt de TKI-toeslag 2013 inzetten voor samenwerkingsprojecten en voor verschillende innovatie-activiteiten. De formulieren hiervoor vindt u op mijnrvo .

 7. Kennisuitwisseling en netwerken PIB

  Binnen de module 'Kennisuitwisseling en netwerken' worden activiteiten ontwikkeld voor overheden (Government-to-Government), kennisinstellingen (Knowledge-to-Knowledge)...

 8. Economische diplomatie PIB

  Activiteiten binnen de module Economische diplomatie zijn gericht op marktordening, markttoegang en het oplossen van specifieke knelpunten van het bedrijvencluster. De Nederlandse...

Pagina's