Service menu right

  1. Afzetbevordering visserij en aquacultuur

    De markt voor visserij en aquacultuur is erg concurrerend. Om de rendabiliteit te verbeteren is er een subsidie voor afzet- en verwerkingsactiviteiten. Producenten- en...

  2. Seed Capital

    Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Dankzij deze regeling...

  3. Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

    Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon 2020 u...

Pagina's