BIOLNG4EU “Heteren” (2017)

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023
Gepubliceerd op:
6 november 2018

Binnen het BioLNG4EU project worden in Nederland 2 Bio-LNG tankstations en 2 Bio Transformatie Stations (BTS) gerealiseerd. De twee BTS’en transformeren lokaal geproduceerd biogas in vloeibaar Bio-LNG. Het vloeibaar maken is noodzakelijk om voldoende actieradius te realiseren voor het wegtransport. Deze co-financieringsaanvraag betreft de realisatie van het Bio-LNG tankstation in Heteren, Gelderland en de realisatie van het nabijgelegen Bio Transformation Station. Dit betreft de investering in een lokale infrastructuurvoorziening als onderdeel van het Europese CEF transportsubsidieproject.

Doel

Aanleiding

Rolande B.V. wil een grote stap voorwaarts zetten in het verder verduurzamen van het wegtransport door een transitie van LNG naar Bio-LNG. Bio-LNG wordt gezien als het enige echte duurzame alternatief voor diesel in het wegtransport.

Buiten de grote voordelen van Bio-LNG in lokale en globale emissies heeft Rolande een innovatieve oplossing voor ogen om regionaal brandstof te produceren. Dit verlaagt de afhankelijkheid van de olie en gas leverende regio’s wat een wens is van de Nederlandse en Europese overheid.

LNG (Liquefied Natural Gas) is het meest eco-vriendelijke alternatief voor diesel in de transportsector en wordt daarom gezien als één van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transitie naar schoon transport. Vrachtwagens die op LNG rijden zijn stiller en hebben een lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. Met de stap naar Bio-LNG, waarbij het LNG dus geproduceerd wordt uit reststromen zoals afval, mest of slib, wordt de CO2 uitstoot zelfs tot een minimum beperkt en kan in bepaalde gevallen zelfs “carbon positive” zijn.

Het met CEF Transport subsidie gehonoreerde BIOLNG4EU project, is de vervolgstap op het succesvol afgeronde Ten-T project, LNG4Haul uit 2013 waarin Rolande vier LNG tankstations in Nederland gerealiseerd heeft. Met dit project is er destijds een flinke push veroorzaakt in de LNG markt in Nederland.

Doel van het project

Het doel van BIOLNG4EU is om Bio-LNG te produceren en deze via tankstations te leveren aan trucks. Hiermee wordt een zeer grote stap gezet richting zero emissie voor het zware wegtransport.

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Rolinde BV Groot bedrijf Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?