Emissieloos Wegvervoer Afvalinzameling STeden Elektrisch - E-WASTE (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
5 november 2018

Afvalinzameling veroorzaakt 6% van de CO2-uitstoot door stadslogistiek in Nederland (Outlook City Logistics, Topsector Logistiek, 2017). De komende decennia worden grote aantallen nieuwe woningen toegevoegd in het economisch kerngebied. Het merendeel daarvan is gepland in binnenstedelijke gebied (Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie REOS, uitvoeringsprogramma 2017-2018). Met het groeien van het aantal inwoners in binnenstedelijk gebieden zal bij gelijkblijvend beleid de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke neveneffecten als stikstof (NOx), fijnstof (PM) en geluid (dB) door afvalvoertuigen in binnenstedelijk gebied verder toenemen.

Doel

De vervoersbewegingen bij afvalinzameling zijn zeer belastend en stoten veel emissie uit. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens afvalinzameling de voertuigen zeer korte afstanden afleggen, wat wordt gecombineerd met heel veel stop- en go momenten. De conventionele dieselmotor wordt hierdoor tijdens afvalinzameling zeer inefficiënt gebruikt, dit door inzet in een hoog toerengebied wat veel energie van de koppelomvormer vergt. Dit resulteert in hoge uitstoot, een hoog brandstofverbruik en hoge onderhoudskosten. Dit maakt voertuigen voor afvalinzameling zeer geschikt voor een transitie naar inzameling met volledig elektrische voertuigen.

Doelstelling van dit project is het in pre-commerciële fase demonstreren van een e-afvalvoertuig waardoor eindgebruikers in staat worden gesteld een zo gunstig mogelijke TCO en milieuprestatie te bereiken.

De inzichten zullen worden vastgelegd in een roadmap, welke de branche in staat stelt in 2030 volledig zero-emissie te zijn. VDL Groep heeft als koploper op het gebied van e-mobiliteit ruime ervaring met de introductie van Europa ’s grootste vloot elektrische bussen voor openbaar vervoer door de inzet van 43 volledig elektrische voertuigen in de Gemeente Eindhoven. In 2018 staat de introductie gepland in de regio Amsterdam-Amstelland (>100 voertuigen). VDL Groep ziet kans deze aanpak te vertalen naar andere sectoren zoals binnenstedelijke distributie, meer in het bijzonder: afvalinzameling. Begin 2018 staat de introductie van een volledig elektrische 40 tons truck door VDL Bus & Coach gepland, wat VDL Groep in staat stelt om, i.c.m. VDL Translift, een unieke propositie te ontwikkelen voor seriematig geproduceerde voertuigen welke speciaal voor afvalinzameling zijn ontwikkeld. De deelnemende eindgebruikers in deze proeftuin (HVC, Rova, Roteb en Gemeente Amsterdam) hebben tezamen >50% marktaandeel op het gebied van afvalinzameling in Nederland. Doelstelling van deze eindgebruikers is het opdoen van diepgaande kennis en ervaring met zero emissie afvalinzameling. Op basis van gebruikservaringen van deze koplopers aangevuld met kennis van onderzoeksinstituut TNO wordt een roadmap ontwikkeld welke de deelnemende eindgebruikers in staat stelt hun volledige afvalinzamelingsoperatie in 2030 volledig te verduurzamen.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project is uitgevoerd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020. Binnen deze tijdslijn zijn diverse taken, verdeeld in werkpakketten uitgevoerd door de projectpartners. Voor ieder werkpakket is een werkpakketleider benoemd welke voor dat werkpakket de coördinatie en

regie heeft verzorgd. Ieder werkpakket is verder onderverdeeld in deeltaken en milestones, waardoor het gehele project strak gemonitord kon worden en, indien nodig, tijdig kon worden bijgestuurd.

Locaties

  • Provincie Flevoland - Dronten (VDL Translift)
  • Provincie Noord Holland - Binnenstedelijk gebied Zaandam, Den Helder, Velsen, Hoorn (HVC)
  • Provincie Zuid Holland - Binnenstedelijk gebied Dordrecht (HVC)
  • Provincie Overijsel - Binnenstedelijk gebied Zwolle (Rova)
  • Provincie Utrecht – Binnenstedelijk gebied Amersfoort (Rova)
  • Provincie Noord-Holland – Binnenstedelijk gebied Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
  • Provincie Zuid Holland – Binnenstedelijk gebied Rotterdam (Roteb)

Deelnemers / type organisatie / rol in het project

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
VDL Translift Grootbedrijf Producent / Ontwikkelaar
VDL Bus Chassis Grootbedrijf Leverancier
Rova Grootbedrijf Eindgebruiker
HVC Grootbedrijf Eindgebruiker
Gemeente Amsterdam Overheid Eindgebruiker
Roteb Overheid Eindgebruiker
TNO Onderzoeksorganisatie Uitvoering onafhankelijk onderzoek

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?