Elektrisch Thuistransport (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2023
Gepubliceerd op:
5 november 2018

Het proeftuinproject beoogt de transitie naar elektrisch vrachtvervoer (N1 en N2) te versnellen, door de inzet van 20 EV vrachtwagens voor thuisbezorging vanuit 5 IKEA vestigingen.

Doel

Door de ervaringen inzichtelijk te maken voor vervoerders (leveranciers) en retailers (eindgebruikers), verwachten wij de volgende effecten te realiseren:

 • Aantonen dat de EV vrachtwagens met beperkte actieradius efficiënt geïntegreerd kunnen worden in het logistieke netwerk van een retailer.
 • Wegnemen onzekerheden over batterijprestaties, onderhoudskosten en ervaringen van chauffeurs, klanten en andere stakeholders.
 • Inzicht verschaffen in de business case.

Door deze inzichten verwachten wij dat twee van de belangrijkste barrières worden weggenomen en meer “early adopters” tot de EV markt zullen toetreden. Hiermee zal de vraag naar EV wagens stijgen, waardoor de productie wordt verhoogd, aanschafprijzen zullen dalen en er een positievere business case zal ontstaan.

Deelnemers / type organisatie / rol in het project

 • IKEA Beheer BV - Grote organisatie eindgebruiker
 • TSN -Grote organisatie - Leverancier (transporteur)
 • Alert - Grote organisatie - Leverancier (transporteur)
 • Ecotap - Middelgrote organisatie - Producent/ontwikkelaar

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteiten, die door de partners worden uitgevoerd:

 • IKEA - Eindgebruiker - Lease van 20 EV wagens / Communicatie van project resultaten naar retailers, vervoerders, klanten en andere stakeholders.
 • Ecotap - Leverancier - Plaatsing van 10 50 kW DC laadpalen bij 5 IKEA vestigingen en monitoring gebruik.
 • TSN & Alert - Leverancier - Gebruik van 20 EV wagens in het logistieke proces voor IKEA.

Locaties

 • Amsterdam
 • Utrecht
 • Amersfoort
 • Haarlem
 • Barendrecht

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?