H2-tankpunt Green Planet Pesse (2017)

Gepubliceerd op:
5 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022

Green Planet is een pionier op het gebied van het aanbieden van duurzame brandstoffen en werkt al jaren aan het bevorderen van de transitie naar duurzame mobiliteit. Vanuit deze visie neemt Green Planet deel aan het overkoepelde Europese project “TSO 2020: Electric “Transmission and H2GPP 2 Storage Options” along TEN-E and TEN-T corridors for 2020” waaraan subsidie is toegekend vanuit de CEF Synergy Call for Proposals 2016-1. Dit project is gericht op de productie en distributie van duurzaam geproduceerde waterstof in Noord-Nederland.

Doel

Het doel van dit DKTI-project is het realiseren van een openbaar waterstoftankpunt op het tankstation van Green Planet aan de A28 bij Pesse (Drenthe). Hiermee levert het project een bijdrage aan de opbouw van de distributie-infrastructuur voor waterstof, zoals beoogd in de Duurzame Brandstofvisie met Lef en het Deelrapport Brandstoftafel Duurzaam Waterstof.

Korte omschrijving van de activiteiten

Green Planet is gestart met het in kaart brengen van een verwacht marktpotentieel tot en met 2030 voor personenauto’s en trucks. Vervolgens is gestart met een Basis of Design qua waterstoftankinstallatie, gevoed door vele gesprekken met leveranciers van waterstoftankstations. De Basis of Design is onderdeel geworden van de vergunningsprocedure en getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Tevens is onderzocht hoe de wet- en regelgeving in de toekomst zou gaan worden v.w.b. multifuel tankstations, en hierop is geanticipeerd in de Basis of Design. Vanuit de Basis of Design is een Request for Quotation ontstaan waarmee een marktconsultatie in gang is gezet. Een goed beoordelingsmodel heeft geholpen om uiteindelijk de keuze te maken gebaseerd op ‘Best Beschikbare Techniek’ i.c.m. ‘Best Value for Money’. Vervolgens is er gecontracteerd en is de detailengineering begonnen. Gedurende de gehele projectperiode is er veel afstemming met de overheid geweest. Eind 2020 is de Omgevingsvergunning verleend, waarna de fysieke realisatie kon beginnen. Het project heeft geleid tot een ‘next level’ waterstoftankstation dat buitengewoon gebruiksvriendelijk is.

Locatie

Het Green Planet tankstation aan de A28 tussen Hoogeveen en Beilen: Bultinge 2, 7933 TZ Pesse

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Green Planet Real Estate BV Klein bedrijf Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?