GREENFLEX – Generating REnewable ENergy for Freight & Logistics EXperiments (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
5 november 2018

Verduurzaming van het transport over de weg is een belangrijke uitdaging voor de gehele keten. Om grote stappen te kunnen maken in het terugdringen van CO2-emissies en andere nadelige milieuaspecten van wegvervoer is het noodzakelijk dat sector breed wordt samengewerkt aan het doorbreken van de kip-ei-problematiek rondom duurzame transportmiddelen en -brandstoffen die momenteel het realiseren van klimaatdoelstellingen bemoeilijkt.

Doel

Het project GREENFLEX is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport waar alle relevante transportbrandstoffen c.q. -energiedragers beschikbaar worden gemaakt voor experimenten ten behoeve van zowel de ontwikkeling van duurzame vrachtwagens als het verzamelen van kennis over de gebruiks-, milieu- en kostenaspecten van de praktijktoepassing van duurzame vrachtwagens c.q. energiedragers voor transport. Daarnaast wordt de proeftuin gebruikt voor het demonsteren en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van innovatieve tank- en laadinstallaties en innovatieve concepten voor de inrichting en integratie van tank- c.q. energiestations. Het doel van het project is om door middel van deze samenhangende experimenten en demonstraties op het gebied van duurzaam transport een significante bijdrage te leveren aan de vergroening van het wegtransport op korte en (middel)lange termijn.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project GREENFLEX is opgedeeld in een aantal werkpakketten, waarin verschillende partners een rol hebben vervuld. Gezamenlijk zorgden de werkpakketten ervoor dat de proeftuin kon worden gerealiseerd. Vooraf is een gedegen projectplanning en -begroting opgesteld. De binnen GREENFLEX opgedane kennis en ervaringen zijn met elkaar gedeeld door middel van rapportages, regelmatig contact en periodiek (vooraf ingeplande) overleggen. In de vorm van specifieke kennisdisseminatie activiteiten zijn de resultaten van het project breed gedeeld.

Locaties

Hoofdlocatie: Pesse (prov. Drenthe)
Overige locaties: Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Beverwijk, Houten, Arnhem

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Green Planet Real Estate B.V. Klein bedrijf Penvoerder
Ecocare Milieutechniek Midden bedrijf Projectpartner
Contrall Projectrealisatie B.V. Groot bedrijf Projectpartner
Beers Mobility Innovation (Hytruck) Klein bedrijf Projectpartner
De Rooy Transport B.V. Klein bedrijf Projectpartner
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Onderzoeksorganisatie Projectpartner

Overzicht samenwerkingsrelaties

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Shell Adhesieverklaring Communicatie transportbedrijven
TLN Adhesieverklaring Communicatie lidbedrijven en algemeen
BOVAG Adhesieverklaring Communicatie lidbedrijven en algemeen
Gem. Hoogeveen Adhesieverklaring Communicatie, afstemming vergunningen
Energy Valley Adhesieverklaring Communicatie netwerk Noord-Nederland
TVM Adhesieverklaring Communicatie aangesloten transporteurs
Friesland Campina Intentieverklaring Deelname transportexperimenten
Vredeveld Intentieverklaring Deelname transportexperimenten
Lekkerland Intentieverklaring Deelname transportexperimenten
Emoss Intentieverklaring Testprogramma e-trucks met GREENFLEX
VDL Samenwerkingsafspraak Testritten duurzame trucks via GREENFLEX

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?