GROEN - Grootschalige Retail Operaties met Elektrische N1-bestelauto’s (2017)

Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2024
Gepubliceerd op:
5 november 2023

Inleiding
Picnic is uiterst succesvol in het vestigen van logistieke hubs voor het uitrijden van boodschappen die consumenten in een ‘online supermarkt’ via de Picnic app op hun mobiele telefoon hebben besteld. De logistieke hubs bevatte in 2018 maximaal 32 N1-categorie EV’s. Dit aantal zou groeien naar 50 om grootschaliger logistieke operaties zoals in de regio Rotterdam te kunnen gaan uitvoeren. De logistieke modellen en de ervaring met de integratie van laadplannen in de logistiek ontbraken nog bij aanvang van dit project.


Doelstelling 
Doel van het project was het ontwikkelen en testen van een “proeftuin” waarin 160 N1 categorie ePVs zo goedkoop (o.b.v. voorspelde onbalans- en APX-prijzen) en efficiënt (smart) mogelijk werden (ont)laden binnen door AI steeds optimaler (strakker) geplande logistieke melkrondeschema’s, waarbij turnaroundtijden voor bijladen steeds korter zouden worden en batterijcapaciteiten klein(er) gehouden zouden worden voor maximalisatie van de payload en hoeveelheid uitgereden goederen (in casu levensmiddelen).
Het slim laden en ontladen van elektrische wagentjes, bestemd voor het bezorgen van boodschappen, zou in een combinatie met zonne-energie en een stationaire batterij voor korte termijn energie opslag geïntegreerd worden. Verdere optimalisatie met logistieke modellen voor optimaal gebruik van de Smart Grid assets was de doelstelling.

Doel

Doel van het project was het ontwikkelen en testen van een “proeftuin” waarin 160 N1 categorie ePVs zo goedkoop (o.b.v. voorspelde onbalans- en APX-prijzen) en efficiënt (smart) mogelijk werden (ont)laden binnen door AI steeds optimaler (strakker) geplande logistieke melkrondeschema’s, waarbij turnaroundtijden voor bijladen steeds korter zouden worden en batterijcapaciteiten klein(er) gehouden zouden worden voor maximalisatie van de payload en hoeveelheid uitgereden goederen (in casu levensmiddelen).

Korte omschrijving van de activiteiten

In de Experimentele Ontwikkelingsfase van het project zijn separate modellen ontwikkeld voor het slim (ont)laden (ENGIE), voorspellingen van onbalans- en APX-prijzen in een laadenergie-inkoopplatform (Dexter) en het uitbreiden van huidige algoritmes voor de logistieke planning van 160 ePVs en integratie van laadoptimalisatie (Picnic). Parallel hieraan zijn hubs opgeleverd en nieuwe 160 N1 categorie ePVs gefaseerd in gebruik genomen voor praktijkexperimenten en demonstraties.
De voornaamste uitdagingen bij de demonstratie van de technologieën waren de schaalgrootte, schaalbaarheid, optimalisatie en integratie van de benodigde (en elkaar wederzijds beïnvloedende) technieken. De schaal bood echter ook niet alleen een kans maar tevens de benodigde schaal om de daadwerkelijk te behalen winsten bij volledige inzet van deze technieken te demonstreren.

 

Deelnemers / type organisatie / rol in het project

  • Picnic B.V. - Middelgrote onderneming - Eindgebruiker en investerende entiteit in elektrische voertuigen en laadinfra / Ontwikkelaar van logistieke software o.b.v. AI
  • ENGIE Services Nederland N.V. - Grote onderneming - Ontwikkelaar en leverancier van smart charging energie services en vehicle to (local) grid technologie
  • Dexter Energy Services B.V. - Kleine onderneming - Ontwikkeling van inkoopplatform voor groene laadstroom voor elektrische voertuigen

Locatie

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?