H2-Platform 2018 en 2019 (2017)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023
Gepubliceerd op:
5 november 2018

Deltalinqs opereert het H2-Platform. Het hogere doel van het H2-Platform is het ontplooien en stimuleren van innovatieve activiteiten voor de (uiteindelijk commerciële) inzet van waterstof.

.

Doel

De inzet van waterstof in:

  • mobiliteit en transport
  • stationaire toepassingen in de gebouwde omgeving (aggregaten, verwarming, e.d.)
  • de (chemische) industrie (als grondstof en voor hoge temperatuur warmte)
  • de energiesector (voor de inpassing in het energiesysteem van stroom uit zon en wind)

Het hiervan afgeleide doel van het H2-Platform is het bevorderen van het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en deskundigheid tussen partijen in de Nederlandse waterstofketen, van waterstofproducenten tot eindgebruikers. En ook daadwerkelijk bijdragen, in de huidige pre-commerciële fase, aan technologie- en innovatieontwikkeling en -overdracht, netwerking, informatie-verspreiding en samenwerking tussen ondernemingen, koepelorganisaties en andere betrokken organisaties in en nabij de Nederlandse waterstofketen (waaronder bijvoorbeeld overheden en kennisinstellingen). Zo’n 50 bedrijven zijn momenteel in meer of mindere mate bij het H2-Platform betrokken. Het H2-Platform staat open voor nieuwe participanten (bedrijven) en samenwerking met nieuwe andere betrokken organisaties in en nabij de Nederlandse waterstofketen.

Deltalinqs is een vereniging en wordt binnen de DKTI-Transport regeling aangemerkt als niet-gouvernementele organisatie, een niet op winst gerichte organisatie die onafhankelijk is van de overheid en beschikt over rechtspersoonlijkheid.

Korte omschrijving van de activiteiten

De activiteiten van het H2-Platform hebben samengevat betrekking op:

  • Het met participanten (bedrijven en koepelorganisaties) en overige betrokkenen (zoals overheden en kennisinstellingen) definiëren van breed gedragen (strategische) prioriteiten – onder andere qua financiën (businesscases), veiligheid, infrastructuur, matching van vraag en aanbod – inclusief concreet uit te voeren projecten c.q. concrete deliverables.
  • Het ondersteunen van consortia bij het ontwikkelen van toegesneden (publiek-private) financieringsarrangementen en het daarbij benutten van (Europese) financierings- en investeringsprogramma’s.
  • Visievorming en belangenbehartiging.
  • Publiciteit in de breedste zin genereren voor de inzet van waterstof, door het organiseren of bijdragen aan evenementen en congressen, alsmede en met name door gestructureerde communicatie via de website van het H2-Platform opwegmetwaterstof.nl en aan deze website gekoppelde social media waaronder Facebook en Twitter.
  • Netwerking en matchmaking, door het organiseren van ontmoeting, netwerkvorming, kennis-uitwisseling en onderlinge versterking in de driehoek tussen bedrijven (investeerders, business case ontwikkelaars), kennisinstellingen (kennisontwikkelaars) en overheden (regelgever, subsidieverstrekker, regisseur, eerste gebruiker / launching customer).

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Deltalinqs Niet-gouvernementele organisatie Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?